Hoe zit het met mijn privacy, waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

Wij gaan heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij gebruiken je gegevens enkel voor specifiek bepaalde doeleinden. Deze staan uitvoerig beschreven in onze privacystatement. Wij geven je volledige beschikking over je eigen gegevens. Zo kun je bepalen op welke wijze wij jou moeten bedienen. Daarnaast kun je bepalen wat er met jouw antwoorden mag gebeuren. Ook kun je altijd je gegevens door ons laten afschermen of zelfs laten verwijderen. Wij beveiligen onze systemen met de beste technische en organisatorische middelen en methoden om jouw gegevens te beschermen.

Posted in: Hoe werkt Jiggy