Privacy Verklaring 

Van Jiggy het leukste online spaarprogramma 

Privacy Verklaring

Algemene Voorwaarden

Downloaden in pdf

Jiggy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. OneDream B.V., o.a. handelend onder de naam “Jiggy”, is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Het ledenbestand van OneDream B.V. is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1601398. Wij houden ons ook aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door de branchevereniging DDMA. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy verklaring vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy verklaring. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

Deelnemer gegevens

Als u deelnemer wilt worden van Jiggy vragen wij u om uw e-mailadres in te voeren en een wachtwoord te kiezen.

E-mail

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Registratiesysteem

Bij bepaalde onderdelen van deze website moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam, de door u opgegeven persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bankgegevens en de gegevens van acties waaraan u heeft meegedaan. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, wij bij kunnen houden hoeveel Jiggies u heeft gespaard, wij Jiggies kunnen uitbetalen en om u een overzicht te kunnen geven van de acties waaraan u heeft meegedaan.
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Overeenkomst

Door zich te registreren op de website gaat u een overeenkomst met ons aan. Deze overeenkomst houdt in dat u gratis deelt neemt aan ons online spaarprogramma en dat u ons toestemming verleent voor het dagelijks sturen van e-mailberichten naar het door u opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de e-mailberichten, zie hieronder.

Verdere verwerking persoonsgegevens en verzet

Uw gegevens gebruiken wij verder voor het doen van marktonderzoek, marketingactiviteiten en direct marketing. U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingactiviteiten. In dat geval wordt de desbetreffende verwerking van uw gegevens per direct beëindigd. U kunt gebruik maken van uw recht op verzet door contact op te nemen via de contactgegevens die te vinden zijn onderaan deze privacy verklaring.

Wilt u geen Jiggy e-mailberichten meer ontvangen die van commerciële aard zijn, dan kunt u via uw account op de website uw e-mailvoorkeuren op een dergelijke wijze aanpassen zodat u geen commerciële e-mailberichten meer van Jiggy ontvangt of u kunt in de e-mail met commerciële inhoud op de link “uitschrijven” klikken. Wij kunnen u dan nog wel e-mailberichten van niet commerciële aard sturen bijvoorbeeld om u te voorzien van informatie over het online spaarprogramma of ter bevestiging van wijzigingen die u doorvoert via uw account.

Verstrekking aan derden

Met uw expliciete en specifieke toestemming verstrekken wij uw gegevens aan derden voor direct marketingactiviteiten. Deze derden kunnen, na het verkrijgen van uw expliciete en specifieke toestemming, commerciële e-mails naar u zenden.

Gegevens van derden

U kunt op onze website ook persoonsgegevens van derden aan Jiggy verstrekken, bijvoorbeeld als u naar iemand een uitnodiging om deel te nemen aan Jiggy stuurt. Door het invullen van deze persoonsgegevens op onze website verklaart u daarvoor toestemming te hebben gekregen van de persoon waarop deze persoonsgegevens betrekking hebben. U vrijwaart ons voor aanspraken van deze derde in verband met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Het kan hier bijvoorbeeld websites betreffen waarnaar wij doorlinken zodat u een enquete kunt invullen of mee kunt doen aan een andere actie waarmee u Jiggies kunt sparen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigen van deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over onze privacy verklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:
klantenservice@jiggy.nl
of per post aan:
OneDream B.V.
Stationsplein 12-1
1211 EX Hilversum
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 02083806