Privacyverklaring 

Van Jiggy het leukste online spaarprogramma 

Privacyverklaring

Voorwaarden

Jiggy acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij houden ons ook aan de DDMA codes zoals deze zijn opgesteld door De branchevereniging voor marketing en data (DDMA).
Jiggy, gevestigd aan Stationsplein 12, 1211 EX Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jiggy onderdeel van OneDream B.V.
Stationsplein 12
1211 EX Hilversum
Tel: +31(0)851301158
E-mail: klantenservice@jiggy.nl

Jiggy
Jiggy is een online spaarprogramma waarvoor je je moet registreren. Na registratie bewaren wij het door jouw gekozen wachtwoord, de door jouw opgegeven persoonsgegevens en de gegevens van acties waaraan je hebt meegedaan of aankopen die je hebt gedaan. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren jouw activiteit omtrent jouw genomen acties zodat wij kunnen bijhouden hoeveel punten (Jiggies) je hebt gespaard (saldo), wij Jiggies kunnen uitbetalen en een overzicht kunnen tonen van de acties waaraan je hebt meegedaan (transactieoverzicht).
In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jiggy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • IBAN nummer;
 • Wachtwoord.
 • Als je lid wilt worden van Jiggy is het verstrekken van voornaam, tussenvoegsel en achternaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en wachtwoord een vereiste.

  Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die je toestuurt (e-mailadres en naam) bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

  Jouw e-mailadres is gekoppeld aan jouw wachtwoord. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met jouw e-mailadres en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van deze gegevens. Wanneer je vermoedt dat je wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je zo snel mogelijk contact op te nemen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Jiggy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van e-mailberichten;
 • Het toekennen van Jiggies;
 • Het afhandelen van jouw Jiggy betaling;
 • Het afhandelen van een vraag of klacht;
 • Het beveiligen van jouw Jiggy account;
 • Het voorkomen van misbruik en fraude;
 • Publicatie op onze website bij het winnen van de Jiggy Bingo of andere prijs;
 • Het kunnen mailen of bellen indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening;
 • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze dienst;
 • Het analyseren van jouw gedrag op onze website om onze website te verbeteren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Jiggy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jiggy) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Jiggy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

  1. E-mailadres, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, wachtwoord, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie, en telefonisch, wachtwoord en gegevens over jouw activiteiten op onze website: deze gegevens bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij Jiggy plus 14 dagen na het opzeggen van je account.

  2. IP-adres, IBAN nummer: deze gegevens bewaren wij zolang je een actief lidmaatschap hebt bij Jiggy plus de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (84 maanden). In het achtste jaar wordt je data verwijderd.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Jiggy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jiggy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Gegevens van derden
  Je kunt op onze website ook persoonsgegevens van derden aan Jiggy verstrekken, bijvoorbeeld als je naar iemand een uitnodiging stuurt om deel te nemen aan Jiggy. Door het invullen van deze persoonsgegevens op onze website verklaar je daarvoor toestemming verkregen te hebben van de persoon waarop deze persoonsgegevens betrekking hebben. Je vrijwaart ons voor aanspraken van deze derde in verband met de verwerkingen van zijn/haar persoonsgegevens.

  Klikgedrag en bezoekgegevens
  Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

  Google Analytics
  Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagne te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Jiggy gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
  Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor onze Cookieverklaring.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw Jiggy account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jiggy.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar (verzet), vergetelheid of wil je een overzicht ontvangen van al jouw data dat bekend is bij Jiggy of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@jiggy.nl.
  Jiggy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

  Jiggy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Websites van derden
  Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het gaat hier om websites waarnaar wij doorlinken zodat je mee kunt doen aan acties waarmee je Jiggies kunt sparen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Jiggy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klantenservice@jiggy.nl

  Wijzigen van deze privacyverklaring
  Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 november 2018.